Oikeusturvavakuutus, maksuton oikeudenkäynti

Hinnasto


Veloitamme asiakasta toimeksiannon hoitamisesta aikaperusteisesti, palkkio määräytyy tehtävän laadun ja laajuuden sekä sen vaikeusasteen ja työhön käytetyn ajan ja etuuden arvon perusteella.
Tavanomainen työtuntiveloitus on 248 - 273 euroa (sis. alv 24 %).

Palkkion lisäksi laskutamme kuluina erikseen viranomais- ja tuomioistuinmaksut sekä kulukorvaukset (sis. alv)

Toimeksiannon hoitamiselle voidaan jutuissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa, sopia enimmäis- tai kiinteä hinta. Annamme pyydettäessä kustannusarvion asiassanne.


Oikeusturvavakuutus

Kodin ja yrityksen vakuutuksiin sisältyvää oikeusturvavakuutusta voidaan usein käyttää oikeudenkäyntikulujen kattamiseen. Avustamme oikeusturvaedun hakemisessa.

Mahdollisen oikeusturvavakuutuksen ehtoihin sisältyvät rajoitukset vakuutuskorvauksen saamiselle eivät vaikuta laskutusaikatauluun eivätkä laskun määrään. Asiakas vastaa kustannuksista myös siltä osin kuin ne eivät tule korvatuiksi mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta.


Maksuton oikeudenkäynti

Selvitämme myös asiakkaan mahdollisuuden saada valtion varoista joko kokonaan tai osaksi maksuton oikeudenkäynti.