Asiantuntevat asianajajat palveluksessanne

niinisto-niemi_palvelut_yksityisasiakkaat_pic.png

Asiantuntevat asianajajat palveluksessanne


Perhe- ja perintöoikeus

Perunkirjoitus, pesänselvitys, perinnönjako, ositus, testamentti, edunvalvontavaltakirja, avioehtosopimus, lahjakirja, kauppakirja, yhteisomistuksen purkuasiat, avopuolisoiden väliset oikeudelliset asiat


Lapsioikeus

Lapsen huolto, asuminen, elatus ja tapaamisoikeus


Asumiseen ja rakentamiseen liittyvät asiat

Kauppakirjat, lahjakirjat, kaupan vastuukysymykset, kosteusvauriot, asuntoyhtiöasiat, rakentamisen vastuukysymykset ja erilaiset vuokrasuhteita koskevat asiat.

Toimistollamme on hyvät kontaktit rakennusalan asiantuntijoihin, jolloin tälle alueelle tyypillinen tiimityö on tuloksellista.


Työoikeudelliset asiat

Työsuhderiidat ja neuvonta työntekijöille ja työnantajatahoille. Toimeksiannot koskevat usein työsopimuksen irtisanomista tai purkamista sekä työehtojen muuttamista.


Rikosasiat

Rikoksen uhrin tai syytetyn avustajana/puolustajana toimiminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä sekä vahingonkorvausten perintä.


Vahingonkorvausasiat

Sopimusoikeudelliset ja muut vahingonkorvausasiat.

 

Palvelut yrityksille ja yhteisöille >